logo

Logo školy

Kalendář událostí

Projekty

Projekty

projektyProjekty  
- Výzva Ministerstva dopravy a bezpečnosti - Na zelenou: ,, Na zelenou do zeleně.“

hodnota projektu 30 000 Kč na projekt bezpečné silniční situace v okolí školy, na dopravní cyklosoutěž, na stojan na kola u školy aj.

realizace : 2009- 2010


Školní mléko od roku 2009


- Ovoce do škol od roku 2010

- S úsměvem do školy, s úsměvem ze školy. Zdroje financování projektu: EU peníze školám

hodnota projektu: 450 326 Kč, doba trvání projektu: 30 měsíců (od 1.9.2010 do 28. 2. 2013)

Ministerstvo životního prostředí

Program pořízení:  Prioritní osa: 7 Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu (Zahrada u malých šikulů)

Název (projektu): CZ.1.02/7.1.00/14.23057 Zahrada u malých šikulů 

Realizace:  Od 5.9.2014  do    25. 2.  2015

návrh převodu do majetku města:    15. 01. 2015

doba udržitelnosti 5 let od dokončení realizace:  25. 2.   2020

Způsob financování                                                                      

celková hodnota investice:   954 084 Kč

z toho způsobilé:                 953 572 Kč

ERDF  (MŽP) 85%            810 536,20 Kč

SR (SFŽP) 5%     45 678,60 Kč

VZ žadatele10 %                   95 357,20 Kč

nezpůsobilé:                                 512,00 Kč                                                                                 


Aktuálně řešené projekty

Název projektu:

ICT do.výuky-krok.za.krokem

Název a číslo oblasti podpory:

1.3. Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/51.0044

Termín realizace: 1.9.2014 - 31.7.2015

Pozice v projektu: partner