logo

Logo školy

Kalendář událostí

Projekty

Projekty

naše aktivity na školní rok 2014/2015

- divadelní představení

- bruslení pro předškoláky

- práce s počítačem

- vycházky do přírody

- keramika

- angličtinka pro nejmenší

- pohybová a taneční průprava

- Mikuláš

- vánoční besídka 

- lekce plavání

- maškarní karneval

- vítání jara a vynášení Morény

- recitační soutěž

- čarodějnice spojené s opékáním špekáčků

- Doupníkův branný závod

- výlety